Damla Sulama; genel bir tanımlama ile bitki gelişimi için gerekli olan suyun belirli bir boru sistemi aracılığı ile taşınıp yan boru (lateral) üzerine veya içine yerleştirilen ve damlatıcı olarak adlandırılan özel yapıdaki araçlarla bitki kök bölgesi çevresine damlalar şeklinde uygulanmasıdır. Damla sulamada temel amaç bitkinin kullandığı suyu, istenirse bitki besin maddeleri ile birlikte aşırı bir su isteği yaratmadan vermektir.

Damla sulama sistemi, yağmurlama sulama sistemine göre daha düşük işletme basıncı altında çalışan, küçük kesit alanına sahip borularla suyu sık aralıklarla ve az miktarda toprağın belirli bir bölümüne uygulamaktır.

Damla sulama sistemi, denetim ünitesi, boru hatları ve damlatıcılardan oluşur. Denetim ünitesi, basıncın düzenlediği, suyun filtre edildiği, su ölçüm işlemlerinin yapıldığı ve gübrelerin uygulanabildiği bölümdür.

  • Ana Boru: Ø 32 - Ø160 mm çap aralığında PE100 borular kullanılmaktadır.
  • Manifold Borusu: Ana borudan lateral ve damlatıcılara dağıtmak için kullanılır. Ø 20 - Ø 63 mm aralığındaki PE 100 kangal borulardır.
  • Lateral Borular: Bitki sırasına paralel döşenen Ø 16 ve Ø 20 mm damlatıcı borulardır.
Damla Sulama Sistemleri