PVC Ball Valves

Diameter mm Product Type
¾  (25) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
¾  (20) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
1  (32) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
1  (32) U - PVC BALL VALVE WITH EXTERNAL GEAR
1 ¼  (40) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
1 ½  (50) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
2  (63) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
2 ½  (75) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
3  (90) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR
4  (110) U - PVC BALL VALVE WITH GEAR